pictoWarszawa UrsynówpictoUmowa na czas nieokreślonypictoMAG 11/2021

Twoja misja

Kluczowe zadania:

 • przyjmowanie dostaw
 • właściwe składowanie towaru, zabezpieczające przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
 • przygotowywanie towarów do wysyłki
 • utrzymanie magazynu w czystości

 

 


Twój profil

Poszukujemy osób, które:

 • Posiadają wykształcenie zawodowe lub średnie
 • Posiadają uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi wydane przez UDT
 • Są systematyczne, odpowiedzialne i rzetelne
 • Chcą pracować w zespole ceniącym relacje i dobrą atmosferę pracy
 • Posiadają czynne prawo jazdy kategorii B

 

W zamian oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowę o pracę 
 • Pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych: opiekę medyczną, kartę sportową, ubezpieczenie grupowe
 • Pracę w profesjonalnym i sympatycznym zespole

 

Uprzejmie informujemy, że po przeanalizowaniu aplikacji skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boiron Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@boiron.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania wyłącznie na potrzebny aktualnej rekrutacji. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w procedurze rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi Kandydatami.