logo boiron

Pracownicy Boiron

Najważniejsi są ludzie.

Christine Place, Zastępca Dyrektora Zarządzającego

Projekt Boiron stanowi wspaniałe wyzwanie niesione w przyszłość przez ponad 40 lat dzięki oryginalnej filozofii społecznej. Szkolenia z zarządzania i samoświadomości, dialog społeczny, uwrażliwienie na twórczość artystyczną. Wszystkie te działania są powiązane z przekonaniem Christiana Boiron, że przedsiębiorstwo można prowadzić inaczej: zapewniając rozwój osobisty każdemu pracownikowi, dzięki czemu rosną wyniki firmy

Christine Place, Zastępca Dyrektora Zarządzającego

Witamy w laboratorium Boiron

Pracownicy Laboratorium Boiron

Kluczowe dane

 • Pracownicy

  2801

  oddanych pracowników na całym świecie

 • Kobiety w Boiron

  68%

  pracowników grupy to kobiety

 • Menadżerowie

  53%

  managerów to kobiety

 • Padre e figlia

  18%

  pracowników Grupy ma mniej niż 35 lat

 • Pracownicy na umowie o pracę

  15 lat

  i 8 miesięcy to średni staż pracy pracowników Boiron

Poszanowanie równości płci

Od 1 marca 2019 r. każde przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 1000 pracowników jest zobowiązane do publikacji sprawozdania o równym traktowaniu mężczyzn i kobiet sporządzonego w oparciu o 5 wskaźników:


- różnice w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet
- różnice w podziale podwyżek indywidualnych
- różnice w podziale awansów
- liczba pracownic, którym przyznano podwyżkę po powrocie z urlopu macierzyńskiego
- parytet wśród pierwszych 10 pracowników z najwyższym wynagrodzeniem


Mając za sobą lata zaangażowania i inicjatyw, w 2020 roku uzyskaliśmy w tym sprawozdaniu punktację 94/100. Oczywiście nadal staramy się robić postępy w tej dziedzinie i niwelować różnice wszędzie, gdzie to możliwe.

Młodzi pracownicy

Promowanie zatrudnienia młodych osób

Każdego roku towarzyszymy wielu młodym ludziom w procesie kształcenia. Dzięki pełnej zaangażowania współpracy mamy nowe spojrzenie na wyzwania, które niesie przyszłość; naszym celem jest jak najlepsze wsparcie przyszłych pracowników i stworzenie trwałych, wzajemnie korzystnych relacji. Zarówno dla nas jak i dla nich doświadczenie to ma głęboki sens i jest okazją do dzielenia się wiedzą. W 2019 r. nasz zespół liczył 121 młodych osób w trakcie szkolenia podstawowego (stażystów i pracujących studentów).

Działania na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych

Od 1987 r. Laboratoria Boiron prowadzą aktywną politykę integracji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie 10 umów 3-letnich obejmujących okres od 1989 do 2019, zatwierdzonych przez Regionalną Dyrekcję ds. Przedsiębiorstw, Konkurencji, Konsumpcji, Pracy i Zatrudnienia (DIRECTE). Wyrażają one naszą wolę nieczynienia żadnych różnic pomiędzy pracownikami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi w kwestiach rodzaju umów o pracę, klasyfikacji, wynagrodzenia oraz dostępu do szkoleń lub szans rozwoju zawodowego.
Utworzyliśmy odrębne, pełnoetatowe stanowisko osoby odpowiedzialnej za koordynację pracy osób niepełnosprawnych. Asystują jej osoby do kontaktu w sprawie pracowników niepełnosprawnych wyznaczone w każdym naszym oddziale na terenie Francji. Główne zadanie na tym stanowisku to usprawnienie uwzględniania różnic w rozwoju każdej osoby. Jego cele koncentrują się na pracownikach, managerach oraz zespole rekruterów poprzez:


- mobilizację wszystkich do realizacji postanowień układów zbiorowych zawartych przez firmę
- wsparcie na nowych stanowiskach oraz w utrzymaniu pracy
- szkolenia jako narzędzia integracji i utrzymania stanowiska pracy.

pracownik boiron

Boiron nie jest przeciętną firmą. Jej wizerunek to orientacja w stronę sztuki. Tym zdobyła moje serce. Ta firma daje nam przestrzeń do ekspresji.

Anaïs Texier, Lider Zespołu