logo boiron

Gwarancja jakości

Wymagamy najwyższej jakości od wszystkich naszych produktów, ponieważ Twoje zdrowie zasługuje na największy szacunek.

Jean-Chrostophe Bayssat, Wiceprezes, Główny Farmaceuta

Nasze zobowiązanie : sprawić, aby pacjenci mogli z pełnym zaufaniem polegać na lekach homeopatycznych – niezawodnych, użytecznych dla lekarzy i farmaceutów, służących utrzymaniu dobrego zdrowia.

Jean-Christophe Bayssat, Zastępca Dyrektora Generalnego, Główny Farmaceuta

Niezawodność leków homeopatycznych

Leki Boiron

Twoje zdrowie zasługuje na najwyższy szacunek; jego utrzymanie to dla nas więcej niż praca, to nasza misja. Nasze leki i produkty muszą dawać wszelkie gwarancje leczenia bez przynoszenia szkód oraz wzmocnienia sił i zdrowia każdego pacjenta.

Zobacz nasze produkty

Bezpieczeństwo dzięki produkcji na miejscu

Aby zagwarantować skuteczność, bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów leczniczych, zdecydowaliśmy, że wszystkie procesy produkcyjne pozostaną wyłącznie w naszej gestii. Dysponujemy infrastrukturą techniczną niezbędną w unikalnym procesie produkcji leków homeopatycznych.

Nasze granulki i mikrogranulki wytwarzane są wyłącznie:

- w Sainte-Foy-lès-Lyon i w Messimy (Rhône),

- oraz w Montévrain (Seine-et-Marne).

Nasze jednostki produkcyjne podlegają regularnym audytom instytucji regulacyjnych na całym świecie, jak Krajowa Agencja ds. Bezpieczeństwa Leków i Produktów Leczniczych (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé - ANSM) we Francji lub Food and Drug Administration (FDA) w Stanach Zjednoczonych.

 • kwiat arniki

  70%

  surowców roślinnych pochodzi z Europy, głównie z Francji

 • Kontakt

  30,000

  kontroli rocznie

 • farmaceuta

  120

  farmaceutów pracuje w należących do nas laboratoriach analitycznych

 • granulki boiron

  16

  dni trwa wyprodukowanie granulki leku Boiron

Zbiory roślin z uwzględnieniem bioróżnorodności

Zgodnie z zasadami dobrej praktyki zbioru surowców roślinnych określonymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) nasze specyfikacje zbiorów zobowiązują do:

 • dbania o długotrwałą żywotność zasobów roślinnych,
 • optymalizacji identyfikowalności substancji roślinnych,
 • oraz ochrony środowiska i biotopu.


Stosują się one również do upraw gatunków nie występujących w stanie dzikim lub gatunków, dla których zbiór stanowi zagrożenie ze względu na wykorzystywaną ilość.

Wysokiej jakości surowce

Gwarancja stałej jakości surowców

Nasze leki homeopatyczne wykorzystują właściwości lecznicze tysięcy substancji różnego pochodzenia: roślinnego, mineralnego/chemicznego i zwierzęcego (np. jad). Przy ich zbiorze i uprawie współpracujemy z rolnikami, producentami i profesjonalnymi zbieraczami, preferując krótki łańcuch dostaw. Wszystkie wykorzystywane przez nas rośliny uprawne nie zawierają oczywiście GMO. Ponadto, aby zapewnić doskonałą identyfikowalność każdego surowca, określamy specyfikacje lokalizacji i warunków zbioru, a nasi partnerzy podlegają regularnym kontrolom.

Różnorodność surowców

 • Laboratorium Boiron

  1020

  zarejestrowanych surowców dopuszczonych do obrotu

 • Surowce roślinne

  51%

  pochodzenia roślinnego

 • Minerały

  29%

  pochodzenia chemicznego i mineralnego

 • surowce zwierzęce

  20%

  pochodzenia zwierzęcego

Procesy produkcyjne pod ścisłym nadzorem

Od momentu dostawy do zakładu produkcyjnego surowce przechodzą ścisłe kontrole jakościowe. Kontrole organoleptyczne, botaniczne i fizykochemiczne prowadzą wykfalifikowani profesjonaliści. Jest to gwarancja najwyższej jakości i doskonałej identyfikowalności surowców, wody i powietrza wykorzystywanych do produkcji.


W ciągu całego procesu produkcji nasze laboratoria chemiczne, bakteriologiczne i botaniczne przeprowadzają ponad 30 000 kontroli rocznie. Polegamy w tej kwestii na 120 farmaceutach zatrudnionych we Francji w naszych własnych laboratoriach analitycznych.

Poznaj historię Boiron