logo boiron

Poznaj homeopatię

Homeopatia jest naturalną metodą leczenia, która wspomaga siły obronne organizmu i stymuluje układ odpornościowy

Valérie Lorentz-Poinsot, Prezes

Każdy powinien mieć możliwość leczenia się w sposób nieagresywny, bez zanieczyszczania środowiska i szkodzenia sobie i innym. Potrzeba skuteczności i naturalności oraz łączność ze środowiskiem to centrum naszej wizji zdrowia.
Produkujemy leki homeopatyczne przepisywane i polecane przez lekarzy i farmaceutów; można nimi leczyć wszystkich pacjentów, od najmłodszych do najstarszych: kobiety w ciąży, dzieci, seniorów…
Stosując homeopatię, traktujemy każdą osobę jako jedyną w swoim rodzaju.

Valérie Lorentz-Poinsot, Dyrektor Generalna

Status leczenia homeopatycznego

Leczenie homeopatyczne jest uznawane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za system opieki nad pacjentem. Odwołuje się ono do leków homeopatycznych, pracowników służby zdrowia oraz do filozofii leczenia, której podstawy to:

- skuteczność i bezpieczeństwo leków homeopatycznych

- profilaktyka

- decyzyjność pacjenta w kwestiach zdrowia

- kompleksowa opieka nad pacjentem

- indywidualne i spersonalizowane podejście do leczenia

Kompleksowe podejście do pacjenta

Terapia homeopatyczna pozwala zająć się kompleksowo pacjentem i jego chorobą, a nie tylko objawami jego choroby.

Spersonalizowane leczenie homeopatyczne

Homeopatię określa się jako „zindywidualizowaną terapię”, ponieważ uznaje ona każdą osobę za jedyną w swoim rodzaju i bierze pod uwagę jej indywidualne reakcje. Każde leczenie homeopatyczne, nawet objawowe, może zostać spersonalizowane.

Lekarz

Terapia łącząca medycynę konwencjonalną i alternatywną

Substancje czynne leków homeopatycznych, podobnie jak inne surowce farmaceutyczne, są wpisane do farmakopei francuskiej od 1965 r. i do farmakopei europejskiej od 1995 r.; w konsekwencji leki homeopatyczne są zarejestrowane przez właściwe urzędy w wielu krajach.
Są one przepisywane lub polecane przez pracowników służby zdrowia: lekarzy, położne i farmaceutów, którzy nadzorują terapię, gwarantując prawidłowość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów.
Homeopatia wpisuje się również w zakres medycyny alternatywnej, nazywanej także łagodną medycyną. Leczy choroby i ich objawy stosując podejście całościowe i/lub objawowe. Zapewnia pacjentom opiekę, zapobiegając chorobom lub ich nawrotom poprzez leczenie podłoża chorobowego. Poprawia także jakość życia, lecząc zgubne dla pacjenta objawy w ramach terapii wspomagającej leczenie ciężkich chorób przewlekłych, jak nowotwory.

Spersonalizowane leczenie homeopatyczne

Homeopatia jest terapią "zindywidualizowaną", ponieważ rozpatruje każdego człowieka jako niepowtarzalną jednostkę, z uwzględnieniem jego indywidualnych cech i reakcji. Leczenie homeopatyczne jest każdorazowo dostosowane do danego pacjenta.

Według Światowej Organizacji Zdrowia homeopatia jest najczęściej stosowaną metodą komplementarnego leczenia na świecie.

Odpowiedź na wyzwania publicznej opieki zdrowotnej

Jako niezawodna, bezpieczna dla pacjentów terapia, homeopatia stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania publicznej opieki zdrowotnej określone przez Światową Organizację Zdrowia:

  • Zapewnia profilaktykę wielu chorób.
  • Ma własny wkład w walkę z antybiotykoopornością.
  • Pozwala uniknąć ryzyka interakcji między lekowych wynikających ze stosowania wielu leków.
  • Ogranicza nadużywanie leków.

Dzięki poszanowaniu indywidualności pacjenta homeopatia stanowi także odpowiedzialny wybór w skali społecznej.

soigner-respectueuse

Homeopatia a środowisko

Wytwarzanie leków homeopatycznych ma bardzo ograniczony wpływ na środowisko, a ich stosowanie przez pacjentów nie generuje powstawania szkodliwych odpadów.