logo boiron

Badania i innowacje

Celem naszych badań jest wzmacnianie skuteczności, użyteczności i bezpieczeństwa naszych leków.

christian boiron

Homeopatia, wbrew temu, co się często uważa lub temu, w co według niektórych powinniśmy uwierzyć, zrodziła się z nauki, wyznacza początki farmakologii eksperymentalnej i stanowi ważny krok w historii medycyny i leków.

Christian Boiron (2019)

Badania skoncentrowane na ogólnym zdrowiu pacjentów

Wszystkie nasze badania koncentrują się na globalnym podejściu do pacjentów w celu zrozumienia i zaspokojenia ich potrzeb oraz poprawy jakości życia. Ich celem jest wzmacnianie skuteczności, użyteczności i bezpieczeństwa naszych leków poprzez dostarczanie obiektywnych informacji pracownikom służby zdrowia, którzy je przepisują, oraz organom opieki zdrowotnej, które je oceniają.


Badania są zogniskowane wokół kilku głównych osi:

  • ocena głównych leków złożonych pod kątem podstawowych oraz nowych wskazań,
  • zrozumienie aspektu farmakologicznego i sposobu działania potencji,
  • dostarczanie rozwiązań terapeutycznych w poważnych chorobach (np. badania nad leczeniem wspomagającym, choroby neurodegeneracyjne), w przypadku których wciąż istnieje ogromne zapotrzebowanie na terapie,
  • udowodnienie korzyści przynoszonych przez homeopatię publicznej opiece zdrowotnej,
  • ewolucja procesów produkcyjnych w duchu ciągłego podnoszenia jakości naszych leków.
laboratorium

Badania i innowacje w Boiron

Od momentu założenia nasza firma bezustannie wprowadzała innowacje i opracowała własną infrastrukturę przemysłową niezbędną w unikalnym procesie produkcji leków homeopatycznych. Gwarantuje ona idealną odtwarzalność produkcji naszych leków oraz umożliwia oferowanie produktów o identycznej jakości na całym świecie.
Tradycyjne rozcieńczenia homeopatyczne przygotowane przy pomocy zaawansowanych technologii.
Każde rozcieńczenie jest przygotowywane wg tradycyjnych metod, wpisanych do Farmakopei francuskiej od 1965 r. i obowiązujących do dnia dzisiejszego. Rozcieńczenie homeopatyczne przygotowuje się w naszych laboratoriach w komorze z laminarnym przepływem powietrza, filtrującej powietrze z otoczenia. Centrala wentylacyjna umożliwia kontrolę parametrów temperatury, ciśnienia i higrometrii.

laboratory


Zautomatyzowana dynamizacja: gwarancja odtwarzalności.
Dynamizacja, niezbędny etap przygotowania rozcieńczenia homeopatycznego, przeprowadzana jest mechanicznie, przy pomocy „dynamizera”. Proces ten gwarantuje odtwarzalność częstości, czasu trwania i amplitudy wstrząsów: 150 w ciągu 7 sekund. Zapewnia on również w ten sposób w pełni identyczną dynamizację każdego kolejnego rozcieńczenia.

Trzykrotne nasączanie granulek: innowacja Boiron, która stała się wzorcem.
W 1961 r. Jean Boiron opatentował proces trzykrotnego nasączania granulek, który zapewnia jednorodne nasycenie całej granulki substancją aktywną. Początkowo był on przeprowadzany ręcznie, później został zestandaryzowany w celu zapewnienia odpowiedniej jakości każdego etapu: mikrorozpylania, homogenizacji i suszenia.

Zintegrowane laboratorium badawcze

Dysponujemy własnym laboratorium badawczym. Jego zadanie to badanie procesów farmakologicznych i biochemicznych związanych z naszymi lekami na różnych kulturach komórkowych. Działalność badawcza laboratorium – badania podstawowe i kliniczne - obejmuje głównie dziedzinę infekcji dróg oddechowych, centralny system nerwowy, leczenie wspomagające w onkologii i traumatologii.
Nasze badania prowadzimy również we współpracy z ośrodkami eksperckimi w dziedzinie badań – placówkami uniwersyteckimi, akademickimi i szpitalnymi we Francji i za granicą.

Badania respektujące normy etyczne

Nasza działalność badawcza wywiera niewielki wpływ na środowisko. Współpracujemy wyłącznie z laboratoriami posiadającymi zezwolenie Komitetu ds. Etyki i podlegającymi regularnym inspekcjom urzędników Departamentalnych Wydziałów Ochrony Ludności (DDPP). Zezwolenie to gwarantuje zgodność z przepisami europejskimi, a tym samym m.in. stosowanie zasady 3R : Reduction, Refinement Replacement [ograniczenie (reduction) liczby wykorzystywanych zwierząt, ulepszenie (refinement) metod badawczych w celu zmniejszenia cierpienia zwierząt, zastąpienie (replacement) zwierząt przez modele badawcze wykluczające cierpienie].