logo boiron

Medycyna zintegrowana

Medycyna zintegrowana to połączenie medycyny klasycznej i innych sprawdzonych metod leczenia, a także całościowa opieka nad pacjentem.

Zdrowie to pełny dobrostan fizyczny, umysłowy i społeczny, nie polegający wyłącznie na braku choroby lub niepełnosprawności.

Preambuła do Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, 22 lipca 1946

médecins

Medycyna zintegrowana, łącząca wszystkie gałęzie medycyny

Obecnie zdrowia nie definiuje się jedynie jako brak choroby, lecz jako pełny dobrostan fizyczny, umysłowy i społeczny, dlatego medycyna musi dążyć do skoncentrowania się na jednostce poprzez spersonalizowaną opiekę zdrowotną. Na świecie stosuje się coraz częściej metody komplementarne w synergii z medycyną konwencjonalną. Odpowiadają one na potrzebę zapewnienia pacjentom opieki równolegle z leczeniem.

W tych okolicznościach medycyna integracyjna stanowi naturalną ewolucję modelu medycyny. Pojęcie to łączy w usystematyzowany sposób medycynę konwencjonalną z komplementarną. Medycyna integracyjna opiera się na rzetelnych danych potwierdzających skuteczność i nieszkodliwość proponowanych metod. Poza tym, traktuje każdego pacjenta jak niepowtarzalną indywidualność. To pacjent decyduje o swoim zdrowiu. Brany jest pod uwagę jego tryb życia, odżywianie się, aktywność fizyczna, a także samopoczucie.

Czy wiesz, że…?

Homeopatia jest metodą leczenia uznaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Leki homeopatyczne mogą być stosowane jako jedyne leczenie lub w połączeniu z lekami konwencjonalnymi, ponieważ nie zmieniają ich działania. Często łącząc leczenie tradycyjne z homeopatią, mamy szanse uzyskać skuteczniejsze efekty terapii.

fleur

Homeopatia jako terapia integracyjna

Homeopatia jest wcieleniem medycyny integracyjnej, ponieważ podziela jej zasady oraz model opieki nad pacjentem. Wpisuje się w medycynę konwencjonalną, odwołując się do leków i praktyki lekarskiej. Jest także częścią medycyny komplementarnej. Umożliwia wspieranie pacjentów w celu poprawy jakości ich życia, dając im możliwość decydowania o własnym zdrowiu.

Homeopatia odpowiada zarówno na potrzebę leczenia, jak i na potrzebę dbania o swoje zdrowie.

Homeopatia łagodzi wiele objawów

Odwołanie się do homeopatii wynika często z potrzeb terapeutycznych, dla których leczenie konwencjonalne nie ma wystarczających rozwiązań do zaproponowania.