logo boiron

Polityka ochrony środowiska

Kontrolowanie zagrożeń i wpływu na środowisko jest dla Boiron kluczową kwestią.

Messimy

Wymagająca polityka ochrony środowiska

Niezależnie od tego, czy chodzi o projektowanie i eksploatację naszych budynków i obiektów przemysłowych, czy o produkcję leków homeopatycznych, kontrolowanie zagrożeń i wpływu na środowisko jest kluczową kwestią dla Laboratoriów Boiron. Oprócz przestrzegania obowiązujących przepisów, jesteśmy w trakcie ciągłego doskonalenia w wielu obszarach w celu zmniejszenia śladu ekologicznego naszej działalności.

Ochrona bioróżnorodności

Nasze leki homeopatyczne są produkowane głównie z substancji pochodzenia roślinnego. Zbiory roślin rosnących dziko są przeprowadzane przez naszych partnerów z poszanowaniem dobrych praktyk zalecanych przez WHO. Nasze specyfikacje zalecają dbanie o długotrwałą żywotność zasobów roślinnych, optymalizację, identyfikowalności substancji roślinnych oraz ochronę środowiska i biotopu.

Ograniczenie zużycia wody

Produkując leki staramy się modernizować w każdym możliwym zakresie infrastrukturę przemysłową, stosując rozwiązania technologiczne umożliwiające optymalne wykorzystanie każdego litra wody: nadzorowanie i rejestracja zużycia wody, usprawnienie procesów produkcyjnych, inwestowanie w innowacyjne technologie dla naszej płuczki zainstalowanej w 2015…

Kontrolowanie zużycia energii

Dzięki wydajnym rozwiązaniom technicznym uwzględniamy pojęcie energooszczędności w każdym projekcie konstrukcji lub wymiany instalacji technicznych: pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych, regulacji temperatury w pomieszczeniach, zastosowania normy RT 2012 w strefach biurowych itp.

Zmniejszenie emisji szkodliwych gazów

Opowiadamy się za redukcją uwalniania gazów u źródła, o ile jest to technicznie możliwe. Na przykład zdecydowaliśmy się wyposażyć nasz zakład w Messimy w kotły kondensacyjne, aby ograniczyć ilość i zmniejszyć szkodliwość emisji gazów z naszych kotłowni. Nasze agregaty chłodnicze działają z wykorzystaniem ekologicznych płynów chłodniczych oraz podlegają ścisłej kontroli. Podobnie płuczka zainstalowana w zakładzie w Messimy do produkcji pranalewek została zatwierdzona do użytku przez Regionalny Departament Sprzętu, Planowania i Mieszkalnictwa (DREAL) i spełnia wszelkie wymogi w zakresie poszanowania środowiska.

Czy wiesz, że…?

Nasze 3 zakłady produkcyjne we Francji mają status Instalacji Sklasyfikowanych dla Ochrony Środowiska (ICPE) oraz podlegają licznym przepisom związanym z zapobieganiem zagrożeniom dla środowiska naturalnego.

Sortowanie odpadów

Redukcja zanieczyszczenia wód

Ze względu na rozcieńczenie substancji wyjściowych w procesie produkcji leków homeopatycznych nie uwalniamy do wody ścieków zawierających odpady po produkcji leków. Ryzyko skażenia wody przez nasze zakłady produkcyjne jest ograniczone ze względu na nieszkodliwość wykorzystywanych produktów (cukru, etanolu, wazeliny). Pomimo to nasze zakłady podlegają ścisłemu nadzorowi. Co tydzień przeprowadzamy analizy wewnętrzne; certyfikowane laboratorium pomiarowe regularnie pobiera próbki. W takcie rozbudowy zakładu w Messimy uruchomiliśmy nową stację wstępnego uzdatniania wody.

Zarządzanie i sortowanie odpadów

Recykling należy do naszych priorytetów od prawie dwudziestu lat i doszliśmy do perfekcji we wdrażaniu procedur segregowania papieru, plastiku, palet, metalu, wody zawierającej cukier, odpadów roślinnych, zużytych tonerów...

Czy wiesz, że…?

W ciągu 2 lat zaoszczędziliśmy 41 ton kartonu, ograniczając o 50% liczbę kartonowych ekspozytorów reklamowych.